PLA DE MOBILITAT DE TERRASSA 2016-2021

PLA DE MOBILITAT DE TERRASSA 2016-2021

pla_mobTerrassa va aprovar l'any 2002 el primer Pla Director de Mobilitat i, actualment, s'ha aprovat inicialment pel Ple Municipal de l'Ajuntament de Terrassa el nou Pla de Mobilitat Urbana 2016-2021, amb l'objectiu de fixar l'estratègia pels propers anys.

 

El Pla de Mobilitat 2016-2021, que planificarà de manera integrada les diferents xarxes que conformen el sistema de transport del municipi, és un instrument que ha de donar resposta a importants reptes de futur que cal afrontar durant els propers anys. Reptes relacionats amb la millora de la salut de les persones, reptes vinculats a la qualitat de l’aire, al soroll i a la reducció d’emissions que comporten canvi climàtic i també reptes relacionats amb la millora de la seguretat viària i de l’habitabilitat dels nostres carrers, possibilitant la relació entre persones, l’autonomia dels infants, el joc i l’exercici, el passeig, etc.

El nou document defineix l'estratègia que permet aconseguir un model de mobilitat:

  • 1. Integrador socialment i amb l'accessibilitat universal
  • 2. Que té en compte les necessitats socials i econòmiques del municipi
  • 3. Més segur en els desplaçaments
  • 4. Més sostenible i amb unes menors externalitats
  •  

Aquest document compta amb la participació de més de 1.200 persones que han assistit a tallers o han participat a través de l’enquesta. És un document que també s’ha nodrit d’un treball transversal amb la resta de personal tècnic dels serveis municipals, degut a les grans implicacions que la mobilitat té sobre altres temàtiques com l’urbanisme, la salut, el comerç o el medi ambient.

 


Podeu accedir a tota la informació i documentació sobre el Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa 2016-2021 a través dels següents enllaços:

Pàgina web del Pla de Mobilitat de Terrassa 2016-2021

Espai web de mobilitat de l'Ajuntament de Terrassa