MEDI AMBIENT I SALUBRITAT

A. Medi ambient i sostenibilitat
B. Laboratori Municipal

 

A.  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

 

La Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat té la missió de millorar la qualitat ambiental, per oferir a la ciutadania un entorn urbà i natural saludable i segur, i garantir el manteniment dels ecosistemes. Alhora, el desenvolupament d’aquesta missió a escala local s’orienta a la millora de l’estat global del planeta, contribuint a la mitigació del canvi climàtic i a frenar la pèrdua de biodiversistat, entre d’altres. Intervé en el manteniment del medi natural, en la gestió integral del cicle de l’aigua i dels residus, en la millora de la qualitat de l’aire i la reducció del soroll, en l’estalvi d’energia i ús de les energies renovables, en la protecció de la salut ambiental, la seguretat alimentària i els animals domèstics, i en la difusió d’informació, sensibilització i educació ambiental.

ADREÇA: 
Ca del Pantà, 20, 2, 08221 Terrassa
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
937 397 000
HORARIS: 
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h. i dimecres de 16.30 a 18.00 h.
Altres horaris any 2016: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h. del 4 al 8 de gener, del 21 de març al 3 d’abril, del 23 de maig al 30 de setembre i del 19 al 30 de desembre.
CORREU ELECTRÒNIC: 
mediambient@terrassa.cat
PÀGINA WEB: 
Medi Ambient i Sostenibilitat
TRÀMITS ASSOCIATS 

 

 

B.  LABORATORI MUNICIPAL

 

 

ADREÇA: 
Ca de Calderón de la Barca, 24 (08224 Terrassa)
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
937 889 758
FAX:
937 883 608
HORARIS: 
De dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 h. (durant tot l’any).