MEDI AMBIENT I SALUBRITAT

 

 

A.  MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

 

La Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat té la missió de millorar la qualitat ambiental, per oferir a la ciutadania un entorn urbà i natural saludable i segur, i garantir el manteniment dels ecosistemes. Alhora, el desenvolupament d'aquesta missió a escala local s'orienta a la millora de l'estat global del planeta, contribuint a la mitigació del canvi climàtic i a frenar la pèrdua de biodiversitat, entre d'altres. Intervé en el manteniment del medi natural, en la gestió integral del cicle de l'aigua i dels residus, en la millora de la qualitat de l'aire i la reducció del soroll, en l'estalvi d'energia i ús de les energies renovables, en la protecció de la salut ambiental, la seguretat alimentària i els animals domèstics, i en la difusió d'informació, sensibilització i educació ambiental.

 

MÉS INFORMACIÓ   

 

 

 

B.  LABORATORI MUNICIPAL

 

L'Ajuntament de Terrassa impulsa el Laboratori Municipal amb la finalitat d'oferir suport analític en els àmbits de la protecció de la salut i el control del medi ambient. Porta a terme activitats d'anàlisi que es deriven del control municipal de la qualitat de l'aire, de l'aigua , dels aliments i d'altres àmbits relacionats amb la salut ambiental.

 

MÉS INFORMACIÓ