MANTENIMENT DE L’ESPAI PÚBLIC

A. Servei de gestió de l’espai públic
B. Via pública

 

A.  SERVEI DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

 

El Servei de Gestió de l’Espai Públic s’ocupa del manteniment i gestió a tot el terme municipal dels següents àmbits:

  • Els parcs i jardins de la ciutat (jardineria, jocs infantils i mobiliari). El seu àmbit d’actuació és tot el municipi, excepte els parcs periurbans i camins rurals.
  • El manteniment de les vies públiques (voreres, els paviments asfàltics i la xarxa de clavegueram de la ciutat), excepte els camins rurals.

 

ADREÇA: 
Ca de la Igualtat, 52, 08222 Terrassa
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
937 363 460
HORARIS: 
Atenció presencial: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.
Atenció telefònicament: de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00 h.
CORREU ELECTRÒNIC: 
gestio.espai.public@terrassa.cat
TRÀMITS ASSOCIATS 

 

 

B.  VIA PÚBLICA

 

El Servei de Via Pública regula i gestiona les condicions de l’ocupació i ús, en tot l’àmbit de la via pública i altres espais destinats a l’ús públic. Trobareu també l’Oficina d’objectes perduts.

ADREÇA: 
Av de les Glòries Catalanes, 3, 08223 Terrassa
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
937 390 000
FAX:
937 397 085
HORARIS: 
De dilluns a divendres 8.00 a 15.00 h.
Horari de Registre: De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h
CORREU ELECTRÒNIC: 
via.publica@terrassa.cat
PÀGINA WEB: 
Via Pública
TRÀMITS ASSOCIATS