MANTENIMENT DE L’ESPAI PÚBLIC

 

 

 

A.  SERVEI DE GESTIÓ DE L'ESPAI PÚBLIC

 

El Servei de Gestió de l'Espai Públic s'ocupa del manteniment i gestió a tot el terme municipal dels següents àmbits:

  • Els parcs i jardins de la ciutat (jardineria, jocs infantils i mobiliari). El seu àmbit d'actuació és tot el municipi, excepte els parcs periurbans i camins rurals.
  • El manteniment de les vies públiques (voreres, els paviments asfàltics i la xarxa de clavegueram de la ciutat), excepte els camins rurals.
MÉS INFORMACIÓ   
CARTA DE SERVEIS

 

 

B.  VIA PÚBLICA

 

El Servei de Via Pública regula i gestiona les condicions de l'ocupació i ús, en tot l'àmbit de la via pública i altres espais destinats a l'ús públic. Trobareu també l'Oficina d'objectes perduts.

MÉS INFORMACIÓ   
CARTA DE SERVEIS

 

 

C.  ECO-EQUIP SAM

 

Eco-Equip SAM es dedica a la prestació de serveis en l’àmbit de la gestió de la recollida, tractament i transport dels residus domèstics i també industrials. També realitza el servei de neteja viària i la realització d’activitats relacionades amb la prestació de serveis de neteja i sanejament.

MÉS INFORMACIÓ   
CARTA DE SERVEIS

 

 

D.  Oficina del Parc de Vallparadís

 

Gestiona el manteniment integral del Parc de Vallparadís, mitjançant accions preventives i correctives que garanteixin el bon estat dels elements que l’integren, per disposar d’un espai d’activitat lúdica, cultural i esportiva obert a tota la ciutadania, amb les majors garanties possibles d’accessibilitat i seguretat.

MÉS INFORMACIÓ   
CARTA DE SERVEIS