LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA

QUINA INFORMACIÓ ES PUBLICA ?

Els expedients de contractació publicats a la Plataforma de Contractació Pública de Catalunya s'agrupen segons la fase de  tramitació en què es troben: licitacions obertes o en curs, adjudicacions i formalitzacions.

De cadascun dels expedients es pot consultar la informació relacionada detallada a continuació.

INFORMACIÓ GENERAL DE L'EXPEDIENT :  Òrgan i unitat de contractació, codi i tipologia d'expedient i de contracte i procediment de licitació.
DADES DEL CONTRACTE:  Descripció de la prestació, pressupost de licitació, durada del contracte, àmbit geogràfic, termini de presentació d'ofertes, valor estimat del contracte, obertura de pliques,...
CONDICIONS DE LA LICITACIÓ :  Plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques
DOCUMENTACIÓ RELACIONADA:  Dictamen d'inici de la licitació, informe de necessitats, composició de la mesa i convocatòries,...
En aquesta fase del procediment s'afegeix la següent  informació:
DADES DE L'ADJUDICACIÓ :  Data d'adjudicació del contracte, termini per a la seva formalització, nombre d'ofertes  rebudes, dades de l'empresa adjudicatària (denominació, imports), ...
DOCUMENTACIÓ RELACIONADA:  Acords d'adjudicació, quadre comparatiu d'ofertes i puntuacions, informes tècnics, condicions d'execució i resolució d'adjudicació.
En aquesta fase del procediment s'afegeix la següent  informació:
DADES DE LA FORMALITZACIÓ :  Data de formalització del contracte, nombre d'ofertes rebudes,...
DOCUMENTACIÓ RELACIONADA:  Contracte

COM PODEM FER LA CERCA D'EXPEDIENTS ?

OPCIÓ 1 : CERCA GENERAL
A través de la "Cerca avançada d'expedients" podeu accedir a tota la informació de les licitacions i contractes de l'Ajuntament.

Seleccioneu en el camp ÀMBIT: "Entitats de l'administració local" i en el camp ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: "Ajuntament de Terrassa".

La cerca retorna una relació de contractes, descarregable en format excel, on per a cadascun d'ells es mostren el número d’expedient, el nom i l'objecte del contracte, la data de publicació a la plataforma, la fase de tramitació en què es troba, el pressupost de licitació i, si s'escau, l'import d'adjudicació.

La plataforma proporciona l'enllaç a l’expedient contret, on es pot trobar tota la informació associada a la licitació i posterior adjudicació i formalització del contracte.

OPCIÓ 2 : CERCA  D'UN EXPEDIENT CONCRET
Podeu accedir al llistat en format obert (Excel) on hi figuren tots els expedients que es troben publicats a la plataforma de contractació (a partir de 2015 i fins a l’actualitat)

Excel

Al document hi figura l’enllaç directe a cada expedient de licitació. Un cop localitzat el que us interessa feu clik a la URL corresponent i tindreu accés immediat a tota la informació relativa a l’expedient.

Data actualització: gener de 2020

Actualització trimestral

Font: Contractació