JUNTA GENERAL REDUÏDA SOC MUN DE COMUNICACIÓ DE TERRASSA SA

COMPOSICIÓ

 
GRUP MUNICIPAL 
 
VOCAL TITULAR 
 
VOCAL SUPLENT 
 
PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL 
 
RETRIBUCIÓ 
PSC-CP Adrián Sánchez Morales Altres membres del grup indistintament

favicon

Sense retribució econòmica
TeC-E Òscar Monterde Mateo Altres membres del grup indistintament

favicon

Sense retribució econòmica
ERC-MES Josep Forn i Cadafalch Altres membres del grup indistintament

favicon

Sense retribució econòmica
CiU Daniel Nart Juanes Altres membres del grup indistintament

favicon

Sense retribució econòmica
Ciutadans David Aguinaga Abad Altres membres del grup indistintament

favicon

Sense retribució econòmica
CUP Marc Medina Mañas  

favicon

Sense retribució econòmica
 PPC Alejandro Rodríguez Ulloa  

favicon

Sense retribució econòmica

Secretari de la Junta: Sr. Oscar González Ballesteros

Acta de constitució de la Junta General Reduïda Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA i nomenament dels seus membres    favicon

Modificacions març de 2017   favicon

Articles estaturaris referits a la Junta General    favicon

SESSIONS JUNTA GENERAL REDUÏDA
data de la sESSIÓ
CONVOCATÒRIA
ACTA DELS ACORDS ADOPTATS
31 de maig de 2018
favicon
favicon
26 d'abril de 2018
favicon
favicon
22 de desembre de 2017
favicon
favicon
3 de novembre de 2017
favicon
favicon
27 d'abril de 2017
favicon
favicon
30 de març de 2017
favicon
favicon
29 de setembre de 2016
favicon
favicon
31 de maig de 2016
favicon
favicon

 

Data actualització: gener de 2019

Actualització trimestral

Font: Secretaria Corporativa de Societats