JUNTA GENERAL REDUÏDA FUNERÀRIA DE TERRASSA SA

COMPOSICIÓ

 
GRUP MUNICIPAL 
 
VOCAL TITULAR 
 
VOCAL SUPLENT 
 
PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL 
 
RETRIBUCIÓ 
PSC-CP Alfredo Fernando Vega López Altres membres del grup indistintament

favicon

Sense retribució econòmica
TeC-E Xavier Matilla Ayala Altres membres del grup indistintament

favicon

Sense retribució econòmica
ERC-MES Carme Labòria Rojas Altres membres del grup indistintament

favicon

Sense retribució econòmica
CiU Daniel Nart Juanes Altres membres del grup indistintament

favicon

Sense retribució econòmica
Ciutadans Javier González Delgado Altres membres del grup indistintament

favicon

Sense retribució econòmica
CUP Marc Medina Mañas  

favicon

Sense retribució econòmica
 PPC Alejandro Rodríguez Ulloa  

favicon

Sense retribució econòmica

Secretari de la Junta:  Sr. Oscar González Ballesteros

Acta de constitució de la Junta General Reduïda de Funerària de Terrassa SA i nomenament dels seus membres    favicon

Articles estatutaris referits a la Junta General   favicon

SESSIONS JUNTA GENERAL REDUÏDA

 

data de la sESSIÓ
CONVOCATÒRIA
ACTA DELS ACORDS ADOPTATS
26 d'abril de 2019
favicon
favicon
31 de maig de 2018
favicon
favicon
27 d'abril de 2017
favicon
favicon
21 de desembre de 2016
 
favicon
29 de setembre de 2016
 
favicon
23 de maig de 2016
 
favicon

Data actualització: maig de 2019

Actualització trimestral

Font: Secretaria Corporativa de Societats