JUNTA GENERAL REDUÏDA HABITATGE DE TERRASSA SA

COMPOSICIÓ

 
GRUP MUNICIPAL 
 
VOCAL TITULAR 
 
VOCAL SUPLENT 
 
PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL 
 
RETRIBUCIÓ 
PSC-CP Eva Candela López Altres membres del grup indistintament

favicon

Sense retribució econòmica
TeC-E Xavier Matilla Ayala Altres membres del grup indistintament

favicon

Sense retribució econòmica
ERC-MES Carles Caballero i Peña Altres membres del grup indistintament

favicon

Sense retribució econòmica
CiU Miquel Sàmper Rodríguez Altres membres del grup indistintament

favicon

Sense retribució econòmica
Ciutadans Carmen Ortuño Aparcero Altres membres del grup indistintament

favicon

Sense retribució econòmica
CUP Marc Medina Mañas  

favicon

Sense retribució econòmica
 PPC Alejandro Rodríguez Ulloa  

favicon

Sense retribució econòmica

Secretari de la Junta:  Sr. Oscar González Ballesteros

Acta de constitució de la Junta General Reduïda Societat Municipal Habitatge de Terrassa SA i nomenament dels seus membres    favicon

Articles estatutaris referits a la Junta General   favicon

SESSIONS JUNTA GENERAL REDUÏDA
data de la sESSIÓ
CONVOCATÒRIA
ACTA DELS ACORDS ADOPTATS
26 d'abril de 2019
favicon
31 de maig de 2018
favicon
favicon
22 de desembre de 2017
favicon
favicon
27 d'abril de 2017
favicon
favicon
29 de setembre de 2016
favicon
favicon
23 de maig de 2016
favicon
favicon

Data actualització: abril de 2019

Actualització trimestral

Font: Secretaria Corporativa de Societats