JUNTA GENERAL REDUÏDA FOMENT DE TERRASSA SA

COMPOSICIÓ

GRUP MUNICIPAL 
VOCAL TITULAR 
VOCAL SUPLENT 
PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL 
RETRIBUCIÓ 
PSC-CP Sr. Manuel Giménez Guàrdia Altres membres del grup indistintament

favicon

Sense retribució econòmica
TeC-E Sr. Emiliano Martínez Navarro Altres membres del grup indistintament

favicon

Sense retribució econòmica
ERC-MES Sr. Isaac Albert i Agut Altres membres del grup indistintament

favicon

Sense retribució econòmica
CiU Sr. Miquel Sàmper Rodríguez Altres membres del grup indistintament

favicon

Sense retribució econòmica
Ciutadans Sr. David Aguinada Abad  Altres membres del grup indistintament

favicon

Sense retribució econòmica
CUP Marc Medina Mañas

favicon

Sense retribució econòmica
 PPC Alejandro Rodríguez Ulloa

favicon

Sense retribució econòmica
  • Secretari de la Junta:  Sr. Oscar González Ballesteros
  • Acta de constitució de la Junta General Reduïda de Foment de Terrassa SA i nomenament dels seus membres    favicon
  • Articles estatutaris referits a Junta General   favicon
SESSIONS JUNTA GENERAL REDUÏDA
data de la sESSIÓ
CONVOCATÒRIA
ACTA DELS ACORDS ADOPTATS
26 d'abril de 2019
favicon
31 de maig de 2018
favicon
favicon
22 de desembre de 2017
favicon
favicon
27 d'abril de 2017
favicon
favicon
29 de setembre de 2016
favicon
favicon
31 de maig de 2016
favicon
favicon

Data actualització: abril de 2019

Actualització trimestral

Font: Secretaria Corporativa de Societats i Foment de Terrassa SA