JUNTA GENERAL REDUÏDA EGARVIA SA

COMPOSICIÓ 

 

GRUP MUNICIPAL 
 VOCAL TITULAR  
VOCAL SUPLENT  
PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL  
RETRIBUCIÓ 
      PSC-CP Marc Armengol Puig
Altres membres del grup indistintament

Sense retribució econòmica
     TeC-E Marta Muntanyola Pablo
Altres membres del grup indistintament

Sense retribució econòmica
     ERC-MES Carme Labòria Rojas
Altres membres del grup indistintament

Sense retribució econòmica
     PDeCAT Daniel Nart Juanes
Altres membres del grup indistintament

Sense retribució econòmica
     Ciutadans Javier González Delgado
Altres membres del grup indistintament

Sense retribució econòmica
     CUP Marc Medina Mañas

Sense retribució econòmica
     PPC Alejandro Rodríguez Ulloa

Sense retribució econòmica
SECRETARI DE LA JUNTA:  Sr. Oscar González Ballesteros
Acta de constitució de la Junta General Reduïda Egarvia SA i nomenament dels seus membres     
Articles estatutaris referits a la Junta General      

SESSIONS DE LA JUNTA GENERAL REDUÏDA 

 

CONVOCATÒRIA  
ACTA DE LA SESSIÓ 
26 d'abril de 2019
31 de maig de 2018
22 de març de 2018
27 d'abril de 2017
29 de setembre de 2016
31 de maig de 2016

Data actualització: juny de 2019

Actualització trimestral

Font: Secretaria Corporativa de Societats