JUNTA GENERAL REDUÏDA EGARVIA SA

COMPOSICIÓ

 
GRUP MUNICIPAL 
 
VOCAL TITULAR 
 
VOCAL SUPLENT 
 
PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL 
 
RETRIBUCIÓ 
PSC-CP Marc Armengol Puig Altres membres del grup indistintament

favicon

Sense retribució econòmica
TeC-E Marta Muntanyola Pablo Altres membres del grup indistintament

favicon

Sense retribució econòmica
ERC-MES Carme Labòria Rojas Altres membres del grup indistintament

favicon

Sense retribució econòmica
CiU Daniel Nart Juanes Altres membres del grup indistintament

favicon

Sense retribució econòmica
Ciutadans Javier González Delgado Altres membres del grup indistintament

favicon

Sense retribució econòmica
CUP Marc Medina Mañas  

favicon

Sense retribució econòmica
 PPC Alejandro Rodríguez Ulloa  

favicon

Sense retribució econòmica

Secretari de la Junta:  Sr. Oscar González Ballesteros

Acta de constitució de la Junta General Reduïda Egarvia SA i nomenament dels seus membres    favicon

Articles estatutaris referits a la Junta General   favicon

SESSIONS JUNTA GENERAL REDUÏDA
data de la sESSIÓ
convocatòria
ACTA DELS ACORDS ADOPTATS
31 de maig de 2018 favicon
favicon
22 de març de 2018 favicon
favicon
27 d'abril de 2017 favicon
favicon
29 de setembre de 2016 favicon
favicon
31 de maig de 2016 favicon
favicon

Data actualització: gener de 2019

Actualització trimestral

Font: Secretaria Corporativa de Societats