JUNTA GENERAL PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA SL

COMPOSICIÓ

Patrimoni Municipal de Terrassa SL
Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

Secretària de la Junta:  Sra. Dolors Mazas Vidal

Acta de constitució Junta General Parc Audiovisual de Catalunya SL i nomenament dels seus membres    favicon

Articles estatutaris referits a la Junta General   favicon

SESSIONS JUNTA GENERAL REDUÏDA
data de la sESSIÓ
ACTA DELS ACORDS ADOPTATS
12 de desembre de 2018
favicon
24 de gener de 2018
favicon
15 de maig de 2017
favicon
18 de desembre de 2015
favicon

Data actualització: gener de 2019

Actualització trimestral

Font: Secretaria Corporativa de Societats