SOLIDARITAT I COOPERACIÓ, RELACIONS INTERNACIONALS

 

 

 

A.  SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL

 

El Servei de Solidaritat i Cooperació Internacional gestiona els recursos i accions que es duen a terme des de Terrassa en l'àmbit de la cooperació internacional, implementant accions a través de dos grans blocs d'actuacions: cicles d'activitats de sensibilització ciutadana respecte les desigualtats del món i projectes de cooperació al desenvolupament.

MÉS INFORMACIÓ   
CARTA DE SERVEIS

 

 

 

B.  RELACIONS EUROPEES I INTERNACIONALS

 

El Servei de Relacions Europees i Internacionals i Projecció de la Ciutat té com a missió la representativitat, el posicionament i el desenvolupament de Terrassa en l'escenari europeu i internacional, analitzant i promovent polítiques públiques per assegurar la participació de la ciutat en accions municipals que es puguin generar.

MÉS INFORMACIÓ