INFORMES DE CONTROL I FISCALITZACIÓ

COMPLIMENT DELS OBJECTIUS D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA

2018         2017         2016          2015

 

FISCALITZACIÓ A POSTERIORI I CONTROL FINANCER

2017     2016      2015      2014      2013

 

INFORMES EXTERNS

Informe Sindicatura de Comptes 30/2018

Data actualització: abril de 2019          

Propera actualització: en produir-se canvis

Font: diferents departaments