INFORMES DE CONTROL I FISCALITZACIÓ

COMPLIMENT DELS OBJECTIUS D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA

2017         2016          2015

 

FISCALITZACIÓ A POSTERIORI I CONTROL FINANCER

2017     2016      2015      2014      2013

 

Informes externs: No n'hi ha

Data actualització: maig de 2018          

Propera actualització: en produir-se canvis

Font: diferents departaments