INFORMACIÓ SINDICAL EGARVIA SA

Informació sobre la representació sindical a la societat municipal EGARVIA SA:

Els imports corresponen a les retribucions fixades pel 2016.

Sindicat Nombre de representants Hores utilitzades totals alliberats/es per sindicat: promig mensual (11 mesos anuals) Costos totals alliberats/es per sindicat: promig mensual (inclou prorrata pagues extraordinàries)
CC.OO 2 x x
UGT 1 x x
CSL-SFP 1 x x
SALT 1 x x

Les hores utilitzades per exercir funcions sindicals són les establertes pel Conveni.