VOLUM D’OPERACIONS AMB PROVEÏDORS, ADJUDICATARIS I CONTRACTISTES

Es mostra a continuació la informació en relació al volum anual de les operacions realitzades amb proveïdors, adjudicataris i contractistes, associades a la despesa corrent (capítol 2 del pressupost municipal) i a les inversions (capítol 6 del pressupost municipal) amb un import acumulat superior als 300 € anuals.

Exercici 2020_1r trimestre                

Exercici 2019                

Exercici 2018                

Exercici 2017                

Exercici 2016                

Exercici 2015         

Exercici 2014         

Exercici 2013        

Exercici 2012          

Data actualització: abril de 2020          

Actualització trimestral

Font: Serveis econòmics