VOLUM D’OPERACIONS AMB PROVEÏDORS, ADJUDICATARIS I CONTRACTISTES

Es mostra a continuació la informació en relació al volum anual de les operacions realitzades amb proveïdors, adjudicataris i contractistes, associades a la despesa corrent (capítol 2 del pressupost municipal) i a les inversions (capítol 6 del pressupost municipal) amb un import acumulat superior als 300 € anuals.

Exercici 2019                  

Exercici 2018                  

Exercici 2017                  

Exercici 2016                 

Exercici 2015         

Exercici 2014         

Exercici 2013         

Exercici 2012         

Data actualització: octubre de 2019          

Actualització trimestral

Font: Serveis econòmics