INFORMACIÓ DE GESTIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ DE TERRASSA SA

INFORMACIÓ DE GESTIÓ

 

En aquest apartat podeu consultar la documentació, informes i memòries elaborats per la societat en relació amb la seva activitat.

 Memòria de la Societat Municipal de Comunicació de Terrassa 

Data actualització: juny de 2019                                        

Actualització trimestral                                                       

Font: Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA