INFORMACIÓ DE GESTIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ DE TERRASSA SA

INFORMACIÓ DE GESTIÓ

 

En aquest apartat podeu consultar la documentació, informes i memòries elaborats per la societat en relació amb la seva activitat.

 Memòria de la Societat Municipal de Comunicació de Terrassa 

Data actualització: octubre de 2018                                  

Propera actualització: gener de 2019                                

Font: Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA