INFORMACIÓ DE GESTIÓ PATRIMONI MUNICIPAL DE TERRASSA SL

INFORMACIÓ DE GESTIÓ

 

En aquest apartat podreu consultar els documents, informes i memòries elaborats per la societat en relació amb la seva activitat.

Data actualització: juny de 2019                   

Actualització trimestral                                  

Font: Patrimoni Municipal de Terrassa SL