INFORMACIÓ DE GESTIÓ PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA SL

INFORMACIÓ DE GESTIÓ

 

En aquest apartat podeu consultar els documents, informes de gestió i/o memòries elaborats per la societat en relació amb la seva activitat.

Memòries d'activitats del Parc Audiovisual de Catalunya (anys 2012 a 2017)

Data actualització: desembre de 2018              

Actualització trimestral                                       

Font: Parc Audiovisual de Catalunya SL