INFORMACIÓ DE GESTIÓ HABITATGE DE TERRASSA SA

INFORMACIÓ DE GESTIÓ

 

En aquest apartat podreu consultar els documents, informes i memòries elaborats per la societat en relació amb la seva activitat.

Data actualització: octubre de 2018         

Propera actualització: gener de 2019       

    Font: Habitatge de Terrassa SA