INFORMACIÓ DE GESTIÓ HABITATGE DE TERRASSA SA

INFORMACIÓ DE GESTIÓ

 

En aquest apartat podreu consultar els documents, informes i memòries elaborats per la societat en relació amb la seva activitat.

Data actualització: juny de 2019                   

Actualització trimestral                                  

    Font: Habitatge de Terrassa SA