INFORMACIÓ DE GESTIÓ FOMENT DE TERRASSA SA

INFORMACIÓ DE GESTIÓ

 

En aquest apartat es poden consultar els documents, informes i memòries elaborats per la societat en relació amb la seva activitat:

Memòria d'Ocupació i Vapor Universitari de l'any 2016

Memòria d'Ocupació i Vapor Universitari de l'any 2015

Memòria d'Ocupació de l'any 2014

Data actualització: desembre de 2018        

 Actualització trimestral                                 

Font: Foment de Terrassa SA