INFORMACIÓ DE GESTIÓ FOMENT DE TERRASSA SA

INFORMACIÓ DE GESTIÓ

 

En aquest apartat es poden consultar els documents, informes i memòries elaborats per la societat en relació amb la seva activitat:

Memòries del Servei d'Ocupació-Foment de Terrassa

Data actualització: juny de 2019                  

 Actualització trimestral                                 

Font: Foment de Terrassa SA