REGISTRE DE GRUPS D’INTERÈS

A continuació trobareu la informació dels Grups d'Interès inscrits al Registre. Aquesta informació respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre.

     Nom del grup d'interès             Nº d'identificador
 aa
    Mina Pública d'Aigües de Terrassa SA     001
    Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca 002
    Taula de l'Aigua de Terrassa 003

Data actualització: 23 de setembre de 2016