CARTA DE SERVEIS
SEGUIMENT COMPROMISOS Abril - Desembre 2018 (*)
SEGUIMENT COMPROMISOS 2019
Atenció Ciutadana
Accés a la Documentació dels Arxius Municipals
Gestió Tributària i Recaptació
Patrimoni i Manteniment dels Edificis Municipals
Servei d'Estudis i Observatori de la Ciutat
Cessió de Sales i Espais dels Equipaments Municipals
Cementiri Municipal
Mitjans de Comunicació Audiovisual
Cinema Catalunya
(*) El seguiment correspon només a les Cartes de Servei aprovades l'any 2017