ENSENYAMENT

A. Servei d’educació
B. Oficina municipal d’escolarització (OME)
C. Servei d’escoles bressol municipal
D. Servei d’universitat

 

A.  SERVEI D’EDUCACIÓ

 

El Servei d’Educació gestiona les competències municipals en matèria d’educació i de les que corresponguin a l’Ajuntament en virtut de delegació de l’administració educativa. Té per objecte la prestació dels serveis que en matèria d’educació a tots els nivells i graus, la legislació vigent determina com de competència municipal.

 

ADREÇA: 
Ca de la Rasa, 24, 08221 Terrassa
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
 937 397 081
FAX:
937 397 053
HORARIS: 
Horari habitual: de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h.

Durant els mesos de gener a maig i des del 17 de setembre a final d’any: dimarts de 15 a 18 h. (obert, però sense registre)

Altres horaris any 2018: Tancat de l’1 al 6 de gener, del 28 de març al 2 d’abril, de 30 de juliol al 24 d’agost, el 2 de novembre, el 7 de desembre i del 24 al 31 de desembre.

 

CORREU ELECTRÒNIC: 
educacio@terrassa.cat
PÀGINA WEB: 
Servei d’Educació
TRÀMITS ASSOCIATS 

 

 

B.  OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ (OME)

 

La OME o Oficina Municipal d’Escolarització és l’organisme que s’ocupa de gestionar la escolarització de l’alumnat de la ciutat de Terrassa per les etapes de Primària i Secundària a tots els centres educatius públics i concertats de la ciutat.

ADREÇA: 
Ca de la Rasa, 24, 08221 Terrassa
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
 937 397 030
HORARIS: 
Horari habitual: de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h.

Durant els mesos de gener a maig i des del 17 de setembre a final d’any: dimarts de 15 a 18 h. (obert, però sense registre)

Altres horaris any 2018: Tancat de l’1 al 6 de gener, del 28 de març al 2 d’abril, de 30 de juliol al 24 d’agost, el 2 de novembre, el 7 de desembre i del 24 al 31 de desembre.

CORREU ELECTRÒNIC: 
ome@terrassa.cat
PÀGINA WEB: 
OME – Oficina Municipal d’Escolarització
TRÀMITS QUE ES PODEN REALITZAR EN AQUESTA OFICINA: 

 

 

C.  SERVEI D’ESCOLES BRESSOL MUNICIPAL

 

El Servei d’Escoles Bressol Municipals gestiona, organitza i coordina tot allò que fa referència al funcionament diari de les Escoles Bressol Municipals, i treballa per les línies de futur del servei.

  • S’atenen consultes adreçades per les famílies.
  • Es centralitza tot el procés de preinscripció de les places 0-3 públiques.
  • Es tramiten els expedients d’autorització de les escoles bressol privades de la ciutat.

 

ADREÇA: 
La Rasa, 24, 08221 Terrassa
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
937 397 081
FAX:
937 397 053
HORARIS: 
Horari habitual: de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h.

Durant els mesos de gener a maig i des del 17 de setembre a final d’any: dimarts de 15 a 18 h. (obert, però sense registre)

Altres horaris any 2018: Tancat de l’1 al 6 de gener, del 28 de març al 2 d’abril, de 30 de juliol al 24 d’agost, el 2 de novembre, el 7 de desembre i del 24 al 31 de desembre.

CORREU ELECTRÒNIC: 
escoles.bressol@terrassa.cat
PÀGINA WEB: 
Escoles bressol
TRÀMITS ASSOCIATS 

 

 

D.  SERVEI D’UNIVERSITAT

 

La creació del Programa Universitat i Societat del Coneixement neix amb l’objectiu de promocionar el Campus Universitari donant suport a les diferents activitats que es porten a terme a les escoles universitàries de la ciutat, facilitant gestions, possibilitant el préstec d’infrastructures, signant convenis de col·laboració i sent font generadora d’actuacions encaminades a la construcció d’un sistema universitari que potenciï projectes de col·laboració en recerca i transferència de coneixements a la societat.

ADREÇA: 
Ca dels Telers, 5, 2 -1, 08221 Terrassa
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
937 363 023
HORARIS: 
De dilluns a divendres 9.00 a 14.00 h. i dimecres de 16.00 a 18.00 h.
CORREU ELECTRÒNIC: 
terrassauniversitat@terrassa.cat
PÀGINA WEB: 
Servei d’Universitat
TRÀMITS ASSOCIATS