EMPRESA, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

A. Oficina d’atenció a l’empresa
B. Servei d’activitats econòmiques
C. Servei d’ocupació

 

A.  OFICINA D’ATENCIÓ A L’EMPRESA

 

L’Oficina d’Atenció a l’Empresa (OAE) actua com a finestreta única per a totes aquelles persones que necessitin fer consultes i tràmits relacionats amb la seva actual o futura empresa.

L’OAE permet l’agilitació i la simplificació de tràmits, amb un llenguatge clar i directe, i disposa d’un ampli catàleg de tràmits. També ofereix un Punt d’Atenció a l’Emprenedor/a (PAE) per a la tramitació telemàtica en la constitució d’autònoms, societats limitades i societats limitades nova empresa.

ADREÇA: 
Ca dels Telers, 5, 1 -2,08221 Terrassa
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
937 397 000
HORARIS: 
De dilluns a dijous de 8.30 a 14.30 h. i divendres i vigílies de festius de 8.30 a 14.00 h.
CORREU ELECTRÒNIC: 
atencioempresa@terrassa.cat
PÀGINA WEB: 
Oficina d’Atenció a l’Empresa (OAE)
TRÀMITS ASSOCIATS 
TRÀMITS QUE ES PODEN REALITZAR EN AQUESTA OFICINA

 

 

B.SERVEI D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES

 

ADREÇA: 
Ca dels Telers, 5, 1 -2,08221 Terrassa
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
937 397 000
HORARIS: 
De dilluns a dijous de 8.30 a 14.30 h. i divendres i vigílies de festius de 8.30 a 14.00 h.

L’accés a les oficines està ubicat al Passadís B (Passeig Vapor Gran, passadís B, 1-2)

TRÀMITS ASSOCIATS 

 

 

C. SERVEI D’OCUPACIÓ

 

El Servei d’Ocupació ofereix a les persones que estan buscant feina o volen canviar la seva situació professional,  assessorament i acompanyament en aquest procés, orientant la presa de decisions per millorar la seva situació vers el mercat de treball.

 

ADREÇA: 
Cr de Martorell, 95, BA, 08224 Terrassa (Edifici Foment de Terrassa)
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
937 891 111
FAX:
937 397 077
HORARIS: 
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h i dimecres de 15.30 a 18.30 h.
CORREU ELECTRÒNIC: 
foment.orientacio@terrassa.cat
PÀGINA WEB: 
Servei d’Ocupació (Edifici de Foment de Terrassa)