EMPRESA, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

A. SERVEI D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES

 

Els Serveis d'Activitats Econòmiques ofereixen serveis d'informació, assessorament, formació i tramitació adreçats a la ciutadania, les empreses i les entitats, amb la finalitat de contribuir al desenvolupament econòmic de la ciutat.

Entre els seus objectius es troben: facilitar la creació i la implantació de noves activitats econòmiques, simplificar la seva tramitació, facilitar l’accés als recursos i a la documentació, fomentar l’emprenedoria i l’economia social i donar suport a la consolidació i millora de la competitivitat de la Indústria.

MÉS INFORMACIÓ   
CARTA DE SERVEIS

 

B.  OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPRESA

 

L'Oficina d'Atenció a l'Empresa (OAE) actua com a finestreta única per a totes aquelles persones que necessitin fer consultes i tràmits relacionats amb la seva actual o futura empresa.

L'OAE permet l'agilitació i la simplificació de tràmits, amb un llenguatge clar i directe, i disposa d'un ampli catàleg de tràmits. També ofereix un Punt d'Atenció a l'Emprenedor/a (PAE) per a la tramitació telemàtica en la constitució d'autònoms, societats limitades i societats limitades nova empresa.

MÉS INFORMACIÓ   

 

 

 

C. SERVEI D'OCUPACIÓ

 

El Servei d'Ocupació ofereix a les persones que estan buscant feina o volen canviar la seva situació professional,  assessorament i acompanyament en aquest procés, orientant la presa de decisions per millorar la seva situació vers el mercat de treball.

 

MÉS INFORMACIÓ   
CARTA DE SERVEIS