DICTAMENS COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA

La Comissió Jurídica Assessora és un òrgan consultiu de la Generalitat de Catalunya, encarregat de vetllar per la legalitat de l’actuació de les diverses administracions catalanes, contribuint a garantir millor la legalitat i la protecció dels drets dels ciutadans, i, amb això, a fer disminuir els conflictes jurídics i a incrementar l’eficàcia de l’actuació administrativa. 

Trobareu a continuació els dictamens emesos relacionats amb l'Ajuntament de Terrassa i l'enllaç a la pàgina web de la Comissió Jurídica Assessora a través de la que podreu accedir a tots els dictamens emesos i els estudis que elabora, així com altres eines i recursos relacionats amb la seva funció consultiva. 

 

DICTAMEN 349/2017, de 20 de desembre en matèria de responsabilitat patrimonial

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Ajuntament de Terrassa per la Sra. A pels danys i perjudicis soferts com a conseqüència de l’atenció rebuda a l’Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, d’aquest consistori, amb motiu d’una consulta al Servei de Consulta Sexual i Ginecològica


DICTAMEN: 342/2017, de 14 de desembre en matèria de responsabilitat patrimonial

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Ajuntament de Terrassa pel Sr. A pels danys i perjudicis soferts com a conseqüència d’una caiguda amb bicicleta a la via pública, i que atribueix a l’existència d’un desnivell reductor de velocitat senyalitzat insuficientment


Dictamen 95/2016 de 21 d'abril en matèria de responsabilitat patrimonial

Reclamació d’indemnització instada davant l’Ajuntament de Terrassa pel Sr. A i els Srs. B i C pels danys i perjudicis derivats de la mort d’un fill i germà, respectivament, arran d’una actuació policial

 

Data actualització: juliol de 2018      

Propera actualització: octubre de 2018

Font: Comissió Jurídica Assessora (Generalitat de Catalunya)