DICTÀMENS COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA I ALTRES ÒRGANS CONSULTIUS

La Comissió Jurídica Assessora és un òrgan consultiu de la Generalitat de Catalunya, encarregat de vetllar per la legalitat de l’actuació de les diverses administracions catalanes, contribuint a garantir millor la legalitat i la protecció dels drets dels ciutadans, i, amb això, a fer disminuir els conflictes jurídics i a incrementar l’eficàcia de l’actuació administrativa. 

Trobareu a continuació els dictàmens emesos relacionats amb l'Ajuntament de Terrassa i l'enllaç a la pàgina web de la Comissió Jurídica Assessora a través de la que podreu accedir a tots els dictàmens emesos i els estudis que elabora, així com altres eines i recursos relacionats amb la seva funció consultiva. 

 

DICTAMEN 156/2019, de 30 de maig en matèria de responsabilitat patrimonial

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Ajuntament de Terrassa pel Sr. A pels danys i perjudicis soferts com a conseqüència d'una caiguda a la via pública, i que atribueix a l'existència d'un bol·lard piramidal no il·luminat.


DICTAMEN 349/2017, de 20 de desembre en matèria de responsabilitat patrimonial

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Ajuntament de Terrassa per la Sra. A pels danys i perjudicis soferts com a conseqüència de l’atenció rebuda a l’Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, d’aquest consistori, amb motiu d’una consulta al Servei de Consulta Sexual i Ginecològica


DICTAMEN: 342/2017, de 14 de desembre en matèria de responsabilitat patrimonial

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Ajuntament de Terrassa pel Sr. A pels danys i perjudicis soferts com a conseqüència d’una caiguda amb bicicleta a la via pública, i que atribueix a l’existència d’un desnivell reductor de velocitat senyalitzat insuficientment


DICTAMEN 95/2016, de 21 d'abril en matèria de responsabilitat patrimonial

Reclamació d’indemnització instada davant l’Ajuntament de Terrassa pel Sr. A i els Srs. B i C pels danys i perjudicis derivats de la mort d’un fill i germà, respectivament, arran d’una actuació policial

 AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Trobareu a continuació els dictàmens emesos relacionats amb l'Ajuntament de Terrassa i l'enllaç a la pàgina web de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

 

DICTAMEN 25/2019, de 28 de maig de 2019

Dictamen en relació amb la consulta formulada per un ajuntament sobre una petició de dret d’accés i còpia de l’expedient de selecció per part d’un particular en un procés selectiu.

Data actualització: maig de 2020      

Actualització trimestral

Font: Comissió Jurídica Assessora (Generalitat de Catalunya) i Autoritat Catalana de Protecció de Dades