DECRETS I RESOLUCIONS

  • En l'exercici de les competències que legalment te atribuïdes l'Alcalde, així com en l'exercici de les competències delegades per aquest als Regidors i Regidores, una part de l'acció de govern municipal es recull en els acords que es dicten mitjançant Decrets i Resolucions.
  • A continuació podeu consultar l'extracte dels Decrets i Resolucions dictades per l'Alcalde-President i pels regidors i regidores que actuen per delegació d'aquest, durant el present mandat.
ANY 2021
ANY 2020
ANY 2019
ANY 2018
ANY 2017
ANY 2016
ANY 2015
GENER   FEBRER   MARÇ   ABRIL   MAIG   JUNY   JULIOL  AGOST  SETEMBRE OCTUBRE   NOVEMBRE DESEMBRE

GENER   FEBRER   MARÇ   ABRIL   MAIG   JUNY   JULIOL  AGOST  SETEMBRE OCTUBRE   NOVEMBRE DESEMBRE

GENER   FEBRER   MARÇ  ABRIL   MAIG   JUNY   JULIOL  AGOST  SETEMBRE OCTUBRE   NOVEMBRE DESEMBRE

GENER   FEBRER   MARÇ   ABRIL   MAIG   JUNY   JULIOL  AGOST  SETEMBRE OCTUBRE   NOVEMBRE DESEMBRE

GENER   FEBRER   MARÇ  ABRIL   MAIG   JUNY   JULIOL  AGOST  SETEMBRE OCTUBRE   NOVEMBRE DESEMBRE

GENER  FEBRER  MARÇ  ABRIL  MAIG  JUNY   JULIOL  AGOST  SETEMBRE OCTUBRE   NOVEMBRE DESEMBRE

MAIG  JUNY    JULIOL  AGOST  SETEMBRE OCTUBRE   NOVEMBRE DESEMBRE

 

Data actualització: febrer de 2021     

Actualització trimestral 

Font: Secretaria General