DECRETS I RESOLUCIONS

  • En l'exercici de les competències que legalment te atribuïdes l'Alcalde, així com en l'exercici de les competències delegades per aquest als Regidors i Regidores, una part de l'acció de govern municipal es recull en els acords que es dicten mitjançant Decrets i Resolucions.
  • A continuació podeu consultar l'extracte dels Decrets i Resolucions dictades per l'Alcalde-President i pels regidors i regidores que actuen per delegació d'aquest, durant el present mandat.
ANY 2019
ANY 2018
ANY 2017
ANY 2016
ANY 2015
 GENER   FEBRER   MARÇ   ABRIL   MAIG   JUNY JULIOL  AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

document48

 GENER   FEBRER   MARÇ   ABRIL   MAIG   JUNY JULIOL  AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

document48

document48

document48

document48

document48

document48

document48

document48

document48

document48

document48

document48

 GENER   FEBRER   MARÇ   ABRIL   MAIG   JUNY JULIOL  AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

document48

document48

document48

document48

document48

document48

document48

document48

document48

document48

document48

document48

 GENER  FEBRER  MARÇ  ABRIL  MAIG  JUNY JULIOL  AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

document48

document48

document48

document48

document48

document48

document48

document48

document48

document48

document48

document48

 MAIG  JUNY  JULIOL  AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

document48

document48

document48

document48

document48

document48

document48

document48

 

 Data actualització: febrer de 2019          

Actualització trimestral 

Font: Secretaria General