DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern regula i garanteix l'accés a la informació pública. Totes les persones majors de 16 anys poden sol·licitar tenir accés a la informació i documentació que l'Ajuntament hagi produït o tingui en el seu poder, i que no es trobi publicada a les webs municipals

 

INFORMES SEGUIMENT DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Informes que recullen les sol·licituds d'accés a la informació pública rebudes per l'Ajuntament de Terrassa, amb dades sobre el seu procés de tramitació, de resolució i una relació anonimitzada de cadascuna de les sol·licitud.

2018
     
     AGOST
        
SETEMBRE
       
OCTUBRE
     
   GEN-FEB
       
    MARÇ
      
   ABRIL
     
   MAIG
     
   JUNY
    
   JULIOL
     
2017
2016
2015
 Informe anual
Infografia resum
 Informe anual
Infografia resum
 Informe anual
Infografia resum

 COMISSIÓ DE GARANTIA DEL DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA (GAIP)     

 

En aquest apartat podeu consultar el text íntegre de les resolucions i els acords de mediació adoptats per la Comissió de Garantia del Dret d'accés a la informació, que han posat fi a reclamacions per la denegació de l'accés a la informació de l'Ajuntament de Terrassa.

Resolució 296/2017, d'1 de setembre de 2017, de finalització de la reclamació 351/2017

Resolució 49/2017, de 15 de gener de 2017, en relació a la reclamació 487/2016 (Registre 30092016 141850)

Resolució de 19 d'octubre de 2016, de finalització de la Reclamació 122/2016 amb acord de mediació

Data actualització:  novembre de 2018

Actualització trimestral 

Font: Transparència