CARTA DE SERVEIS
SEGUIMENT COMPROMISOS Abril - Desembre 2018 (*)
SEGUIMENT COMPROMISOS 2019
Bct Xarxa. Servei de Biblioteca Pública de Terrassa
Servei d'Esports
Servei d'Universitats
Cultura
Innovació
Escola Municipal de Persones Adultes La Llar
Escola Municipal d'Art i Disseny
Escoles Municipals d'Educació Especial
Escola Municipal de Música_ Conservatori de Terrassa
Escoles Bressol Municipals
Servei Local de Català
Turisme
(*) El seguiment correspon només a les Cartes de Servei aprovades l'any 2017