CULTURA, INNOVACIÓ I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT

      DESCRIPCIÓ

VIGÈNCIA

ACCÉS

PLA DE DINAMITZACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL DE TERRASSA
Aquest document pretén dibuixar les línies de treball en relació al patrimoni cultural terrassenc
PLA DE DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC DE TERRASSA
Estableix la orientació de les línies estratègiques de la política turística a Terrassa
PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Esdevé el marc de referència de la cooperació al desenvolupament de la ciutat

2014-2020

PLA D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS
És una eina que permet definir i planificar els costos, les intervencions i les futures construccions d'equipaments per a la realització d'activitat física i esports