CULTURA, ESPORTS, JOVENTUT I LLEURE INFANTIL

A. Servei de cultura
B. Servei d’esports
C. Joventut i lleure infantil
D. Arxiu històric de Terrassa_Arxiu comarcal del Vallès Occidental

 

A.  SERVEI DE CULTURA

 

Terrassa és una ciutat amb una oferta cultural molt intensa i variada que abasta tots els àmbits de la creació i la difusió artística, i que es presenta en uns equipaments adaptats a les necessitats actuals del consum cultural. Compta també amb un potent teixit associatiu que genera una activitat constant, amb un extens calendari de festes populars i amb un ric patrimoni cultural i arquitectònic, que han esdevingut uns dels principals signes d’identitat de la ciutat.

El Servei de Cultura té com a objectiu l’impuls i foment de les activitats culturals del municipi, a través de programacions pròpies o en coordinació amb la resta d’agents culturals de la ciutat. Assumeix també altres funcions, com ara la conservació del patrimoni documental i artístic de la ciutat.

ADREÇA: 
c/ de la Font Vella, 28, 08221 Terrassa
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
 937 832 711
FAX:
937 397 074
HORARIS: 
Horari de Registre: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.
Horari d’atenció presencial: dilluns de 9.00 a 14.00 i de 16.30 a 18.00 h., de dimarts a divendres de 9.00 a 14.00 h. i de 16.30 a 20.00 h. i dissabte d’11.00 a 14.00 i de 18.00 a 20.00 h.
Horari d’atenció telefònica: dilluns de 9.00 a 14.00 i de 16.30 a 18.00 h., de dimarts a divendres de 9.00 a 14.00 i de 16.30 a 20.00 h.
CORREU ELECTRÒNIC: 
cultura@terrassa.cat
PÀGINA WEB: 
Cultura
TRÀMITS ASSOCIATS 
TRÀMITS QUE ES PODEN REALITZAR EN AQUESTA OFICINA:

 

 

B.  SERVEI D’ESPORTS

 

El Servei d’Esports gestiona les competències municipals relacionades amb el foment de l’activitat física i l’esport entre la ciutadania, mitjançant la gestió de les instal·lacions esportives municipals, el suport a les entitats esportives de la ciutat i la realització d’activitats en l’àmbit de l’esport.

ADREÇA: 
Ca de la Font Vella, 28, 08221 Terrassa
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
937 832 711
FAX:
937 397 074
HORARIS: 
Horari de Registre: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.
Horari d’atenció presencial: dilluns de 9.00 a 14.00 i de 16.30 a 18.00 h., de dimarts a divendres de 9.00 a 14.00 h. i de 16.30 a 20.00 h. i dissabte d’11.00 a 14.00 i de 18.00 a 20.00 h.
Horari d’atenció telefònica: dilluns de 9.00 a 14.00 i de 16.30 a 18.00 h., de dimarts a divendres de 9.00 a 14.00 i de 16.30 a 20.00 h.
CORREU ELECTRÒNIC: 
servei.esports@terrassa.cat
PÀGINA WEB: 
Esports
TRÀMITS ASSOCIATS: 

 

 

C.  JOVENTUT I LLEURE INFANTIL

 

El Servei de Joventut i Lleure Infantil de l’Ajuntament de Terrassa és el nucli coordinador de les activitats que es desenvolupen a la nostra ciutat en l’àmbit infantil i juvenil. Ofereix tot un seguit de possibilitats que permeten tant a particulars com a entitats l’optimització dels seus recursos. Té en marxa tota una sèrie de programes que volen dotar de contingut aquestes polítiques de joventut i la col·laboració permanent amb els centres d’esplai i les associacions juvenils de la nostra ciutat.

ADREÇA: 
Av de Jacquard, 1, 08222 Terrassa
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
937 848 390
FAX:
937 315 196
HORARIS: 
De dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 h. i de 16.00 a 19.00 h. i divendres de 9.00 a 14.00 h.
CORREU ELECTRÒNIC: 
casa.baumann@terrassa.cat
PÀGINA WEB: 
Joventut i Lleure
ALTRA INFORMACIÓ:
Edifici: Casa Baumann
Facebook: http://www.facebook.com/districtejove
En Facebook: http://www.facebook.com/groups/177854625566375
En Facebook: http://www.facebook.com/pages/Baumann-Festival/100738126638941 Facebook: http://www.facebook.com/pages/BaumannLab-Laboratori-de-creaci-jove/210701898951932
Altres e-mails:
casa.baumann@terrassa.cat (Oficina d’Emancipació Juvenil)
joventut.lleure@terrassa.cat (serveis generals)
pidces@terrassa.cat (Servei d’informació als Instituts)
TRÀMITS ASSOCIATS 
TRÀMITS QUE ES PODEN REALITZAR EN AQUESTA OFICINA

 

 

 

D.  ARXIU HISTÒRIC DE TERRASSA_ARXIU COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

 

El Servei de Joventut i Lleure Infantil de l’Ajuntament de Terrassa és el nucli coordinador de les activitats que es desenvolupen a la nostra ciutat en l’àmbit infantil i juvenil. Ofereix tot un seguit de possibilitats que permeten tant a particulars com a entitats l’optimització dels seus recursos. Té en marxa tota una sèrie de programes que volen dotar de contingut aquestes polítiques de joventut i la col·laboració permanent amb els centres d’esplai i les associacions juvenils de la nostra ciutat.

ADREÇA: 
Av de Jacquard, 1, 08222 Terrassa
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
937 848 390
FAX:
937 315 196
HORARIS: 
De dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 h. i de 16.00 a 19.00 h. i divendres de 9.00 a 14.00 h.
CORREU ELECTRÒNIC: 
casa.baumann@terrassa.cat
PÀGINA WEB: 
Joventut i Lleure
ALTRA INFORMACIÓ:
Edifici: Casa Baumann
Facebook: http://www.facebook.com/districtejove
En Facebook: http://www.facebook.com/groups/177854625566375
En Facebook: http://www.facebook.com/pages/Baumann-Festival/100738126638941 Facebook: http://www.facebook.com/pages/BaumannLab-Laboratori-de-creaci-jove/210701898951932
Altres e-mails:
casa.baumann@terrassa.cat (Oficina d’Emancipació Juvenil)
joventut.lleure@terrassa.cat (serveis generals)
pidces@terrassa.cat (Servei d’informació als Instituts)
TRÀMITS ASSOCIATS 
TRÀMITS QUE ES PODEN REALITZAR EN AQUESTA OFICINA