CULTURA, ESPORTS, JOVENTUT I LLEURE INFANTIL

 

 

A.  SERVEI DE CULTURA

 

Terrassa és una ciutat amb una oferta cultural molt intensa i variada que abasta tots els àmbits de la creació i la difusió artística, i que es presenta en uns equipaments adaptats a les necessitats actuals del consum cultural. Compta també amb un potent teixit associatiu que genera una activitat constant, amb un extens calendari de festes populars i amb un ric patrimoni cultural i arquitectònic, que han esdevingut uns dels principals signes d'identitat de la ciutat.

El Servei de Cultura té com a objectiu l'impuls i foment de les activitats culturals del municipi, a través de programacions pròpies o en coordinació amb la resta d'agents culturals de la ciutat. Assumeix també altres funcions, com ara la conservació del patrimoni documental i artístic de la ciutat.

 

MÉS INFORMACIÓ   
CARTA DE SERVEIS

 

 

 

 

B.  SERVEI D'ESPORTS

 

El Servei d'Esports gestiona les competències municipals relacionades amb el foment de l'activitat física i l'esport entre la ciutadania, mitjançant la gestió de les instal·lacions esportives municipals, el suport a les entitats esportives de la ciutat i la realització d'activitats en l'àmbit de l'esport.

MÉS INFORMACIÓ   
CARTA DE SERVEIS

 

 

C.  JOVENTUT I LLEURE INFANTIL

 

El Servei de Joventut i Lleure Infantil de l'Ajuntament de Terrassa és el nucli coordinador de les activitats que es desenvolupen a la nostra ciutat en l'àmbit infantil i juvenil. Ofereix tot un seguit de possibilitats que permeten tant a particulars com a entitats l'optimització dels seus recursos. Té en marxa tota una sèrie de programes que volen dotar de contingut aquestes polítiques de joventut i la col·laboració permanent amb els centres d'esplai i les associacions juvenils de la nostra ciutat.

 

MÉS INFORMACIÓ   
CARTA DE SERVEIS