CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

En aquest apartat trobareu la relació de tots els convenis subscrits per l'Ajuntament de Terrassa.

         Relació de convenis i modificacions aprovats durant l'any 2019             

Relació de convenis i modificacions aprovats durant l'any 2018             

Relació de convenis i modificacions aprovats durant l'any 2017             

Relació de convenis i modificacions aprovats durant l'any 2016      

Relació de convenis i modificacions aprovats durant l'any 2015      

Relació de convenis i modificacions aprovats per la Junta de Govern Local - 2014      

Relació de convenis i modificacions aprovats per Decret i/o Resolució - 2014      

Data actualització: abril de 2019     

Actualització trimestral

Font: Acords òrgans col·legiats, Decrets i Resolucions