CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

RELACIÓ DE CONVENIS SUBSCRITS PER L'AJUNTAMENT DE TERRASSA

 

      Relació de convenis i modificacions aprovats durant l'any 2020_ 3r trimestre                
      Relació de convenis i modificacions aprovats durant l'any 2019                
      Relació de convenis i modificacions aprovats durant l'any 2018                
      Relació de convenis i modificacions aprovats durant l'any 2017                
      Relació de convenis i modificacions aprovats durant l'any 2016             
      Relació de convenis i modificacions aprovats durant l'any 2015                
      Relació de convenis i modificacions aprovats per la Junta de Govern Local - 2014              
      Relació de convenis i modificacions aprovats per Decret i/o Resolució - 2014            

CONVENIS SUBSCRITS AMB LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN MATÈRIA DE DESPESA SOCIAL

 

       Exercici 2019

       Exercici 2018

       Exercici 2017   

       Exercici 2016

Data actualització: octubre de 2020

Actualització trimestral 

Font: Acords òrgans col·legiats, Decrets i Resolucions