CONTRACTES DE CONCESSIÓ I GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS

CONTRACTES DE GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS

Els contractes de gestió de serveis públics són els contractes pels quals les administracions públiques encomanen a una persona, natural o jurídica, la gestió d'un servei que la seva prestació ha estat assumida com a pròpia de l’Administració que fa l’encàrrec.


CONTRACTES VIGENTS

Abastament d’aigua    

Transport urbà    

Menjadors escolars    

Atenció domiciliària (SAD)    

CONTRACTES DE CONCESSIÓ D'OBRES PÚBLIQUES

Tenen per objecte la realització per part del concessionari d'una de les prestacions que integren l'objecte del contracte d'obres, inclosos la reparació i el manteniment dels immobles o instal·lacions, a canvi d'una contraprestació que consisteix, per força, en el dret a explotar econòmicament l'obra i, opcionalment, en la percepció d'un preu que s'afegeix al dret d'explotació.


CONTRACTES VIGENTS

L’Ajuntament de Terrassa no té en aquests moments signat cap contracte de concessió d’obres públiques

Data actualització: abril de 2017      

Propera actualització: juliol de 2017