CONTRACTES DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS

En aquest apartat es pot consultar la informació sobre els contractes de gestió de serveis públics actualment vigents a l’Ajuntament de Terrassa:

 

Servei d'atenció domiciliària (SAD)    

Serveis bàsics d’ajuda a domicili en el marc dels serveis socials bàsics:  conjunt organitzat i coordinat d'accions que es realitzen a la llar de l'usuari, dirigides a proporcionar atencions personals, de caràcter urgent, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb situació de mancança d'autonomia personal, dificultats de desenvolupament o problemàtiques familiars.

 

Serveis de menjadors escolars    

Gestió del servei escolar de menjador.

 

Servei municipal del transport públic col·lectiu i urbà    

Prestació del servei de transport col·lectiu, urbà i públic de viatgers mitjançant autobusos al terme municipal de Terrassa.

El Ple de l'Ajuntament de Terrassa va aprovar en data 21 de gener de 2019 l'inici de l'expedient de contractació de la concessió del servei de titularitat municipal de transport públic col·lectiu i urbà de viatgers de Terrassa (acord de Ple).

 

 

Data actualització: gener de 2019

En produir-se canvis

Font: Àrees municipals