CONTRACTES DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS

En aquest apartat es pot consultar la informació sobre els contractes de gestió de serveis públics actualment vigents a l’Ajuntament de Terrassa:

SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD)     

Serveis bàsics d’ajuda a domicili en el marc dels serveis socials bàsics:  conjunt organitzat i coordinat d'accions que es realitzen a la llar de l'usuari, dirigides a proporcionar atencions personals, de caràcter urgent, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb situació de mancança d'autonomia personal, dificultats de desenvolupament o problemàtiques familiars.

El Ple de l'Ajuntament de Terrassa va aprovar en data 28 de març de 2019 l'expedient de contractació per adjudicar els serveis bàsics d'ajuda a domicili i d'ajut a la higiene de la llar (acord de Ple).

SERVEI DE MENJADORS ESCOLARS     

Gestió del servei escolar de menjador.

SERVEI MUNICIPAL DEL TRANSPORT PÚBLIC COL·LECTIU I URBÀ      

Prestació del servei de transport col·lectiu, urbà i públic de viatgers mitjançant autobusos al terme municipal de Terrassa.

El Ple de l'Ajuntament de Terrassa va aprovar en data 21 de gener de 2019 l'inici de l'expedient de contractació de la concessió del servei de titularitat municipal de transport públic col·lectiu i urbà de viatgers de Terrassa (acord de Ple).

El Ple de l'Ajuntament de Terrassa va aprovar en data 9 de maig de 2019 la pròrroga del contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa fins el 31 de desembre de 2019 (acord de Ple).

El Ple de l'Ajuntament de Terrassa va aprovar en data 30 d'octubre de 2020 la pròrroga del contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa fins el 31 de desembre de 2021 (acord de Ple).

SERVEI PÚBLIC DE L'ENLLUMENAT EXTERIOR, IL·LUMINACIÓ INTERIOR D'EDIFICIS I INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES     

Serveis energètics municipals per a la reducció del consum energètic mitjançant la millora i manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic, la renovació de la il·luminació interior i la implementació d'energies renovables.

Data actualització: novembre de 2020

En produir-se canvis

Font: Àrees municipals