CONTRACTES DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS

En aquest apartat es pot consultar la informació sobre els contractes de gestió de serveis públics actualment vigents a l’Ajuntament de Terrassa:

Servei d'atenció domiciliària (SAD)    

Serveis bàsics d’ajuda a domicili en el marc dels serveis socials bàsics:  conjunt organitzat i coordinat d'accions que es realitzen a la llar de l'usuari, dirigides a proporcionar atencions personals, de caràcter urgent, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb situació de mancança d'autonomia personal, dificultats de desenvolupament o problemàtiques familiars.

Serveis de menjadors escolars    

Gestió del servei escolar de menjador.

Servei municipal del transport públic col·lectiu i urbà    

Prestació del servei de transport col·lectiu, urbà i públic de viatgers mitjançant autobusos al terme municipal de Terrassa.

 

Data actualització: gener de 2018

Actualització anual

Font: Àrees municipals