CONTRACTACIÓ PROCEDIMENT EXCEPCIONAL D’EMERGÈNCIA TEMPORAL GLÒRIA

En aquesta pàgina podeu consultar els contractes tramitats mitjançant el procediment excepcional d'emergència regulat a l'article 120 de la Llei de Contractes del Sector Públic, d'acord amb el Decret dictat per l'Alcaldia-Presidència número 536 de data 23 de gener de 2020, per a la contractació de les diferents obres, serveis i subministraments de l'Ajuntament de Terrassa destinats a solucionar els efectes del fort episodi de vent i pluges del temporal Glòria en la ciutat durant els dies 20 a 23 de gener de 2020.

CONTRACTES REALITZATS A L'EMPARA DEL DECRET 536, DE 23 DE GENER DE 2020 

Decret 536, de 23 de gener de 2020        
RESUM DELS CONTRACTES REALITZATS             
OBJECTE DEL CONTRACTE
   INFORME
DECRET/RESOLUCIÓ
Reparació impermeabilització bunera de drenatge coberta Centre Cívic President Macià
Reparació bunera de drenatge coberta Biblioteca Central
Neteja i reparació aiguafons i buneres coberta dipòsits museístics Casa Alegre de Sagrera
Reparació revestiments coberta Casa Baumann
Reparació canal, bunera i teules coberta annex Casa Alegre de Sagrera
Reparació rampa Edifici Glòries i nova bunera
Neteja i reparació coberta vestidors Poliesportiu de La Maurina
Reparació fixació coberta Edifici Condicionament Terrassenc
Rehabilitació coberta nau del carrer dels Motors
Nova porta d'accés principal Centre Cívic Montserrat Roig
Subministrament i col·locació vinil logo
Retirada i substitució elements en perill de caiguda a la via pública Edifici del Condicionament Terrassenc
Reparació porta accés de vehicles recinte Arxiu Comarcal
Reparació tanca piscina municipal de La Maurina
Reorientació focus poliesportiu municipal de Les Arenes
Reparació tanca Estadi Martí Colomer
Reparació avaria elèctrica instal·lació alta tensió Estadi Olímpic Municipal
Reparació plaques façana Poliesportiu municipal de La Maurina
Modificació i consolidació talussos i millora superfícies de drenatge circuit de fons de la zona esportiva de Can Jofresa
Actuacions per afectacions talussos
Reparació impermeabilització canal de drenatge naus Viver Industrial
Nota tècnica talús enfront c/ Torrent del Salt
Estabilització talús enfront c/ Torrent del Salt
Nota tècnica càlcul estabilització talús i hidrologia torrent
Estabilització talús c/ Mas de la Morada
Serveis vinculats a obres estabilització talús c/ Mas de la Morada
Reposició col·lector c/ Senglar
Intervencions estabilització talús Vallparadís/Ctra. Montcada
Actuacions camí del Mirador
Reparació pou col·lector Vallparadís / c Agricultura
Actuacions drenatge i estabilització de talús
Nota tècnica de geòleg especialista sobre estabilitat de talús i bolcada de mur al c. Vista Alegre

Data actualització: novembre de 2020

Propera actualització: en produir-se canvis

Font: Contractació