CONTRACTACIÓ D’OBRES

   EMPRESES PRESENTADES A LICITACIONS DE CONTRACTES D'OBRES
       2017       
       2016       
       2015  
   ADJUDICATARIS DE CONTRACTES D'OBRES
      2017        
      2016       

Data actualització: juliol de 2018           

Propera actualització: octubre de 2018      

Font: GIC (Gestió Integral de la Contractació)