CONTRACTACIÓ, CONVENIS I SUBVENCIONS TAIGUA, AIGUA MUNICIPAL DE TERRASSA

Data actualització: desembre de 2018

Propera actualització: març de 2019

Font: Secretaria Corporativa de Societats i Taigua