CONTRACTACIÓ, CONVENIS I SUBVENCIONS SOCIETAT MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ DE TERRASSA SA

SUBVENCIONS

 

La Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA no concedeix subvencions

CONVENIS

 

En cas que la societat subscrigui algun Conveni de col·laboració, es publicarà en aquest apartat.

Data actualització: octubre de 2018

Propera actualització: gener de 2019

Font: Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA