CONTRACTACIÓ, CONVENIS I SUBVENCIONS FUNERÀRIA DE TERRASSA SA

CONTRACTACIÓ

 

Instruccions de contractació

Procediments de contractació (oberts i tancats)

Perfil del contractant Funerària de Terrassa SA  (Es publiquen els contractes tramitats per procediment obert o negociat)

SUBVENCIONS

 

La societat municipal Funerària de Terrassa SA no concedeix subvencions

CONVENIS

 

Funeraria de Terrassa va signar al 2016 un conveni de col·laboració  amb Foment de Terrassa per la realització de un curs que acredita la qualificació professional de tanatopractors

Data actualització: desembre de 2018

Actualització trimestral

Font: Funerària de Terrassa SA