CONTRACTACIÓ, CONVENIS I SUBVENCIONS PATRIMONI MPAL DE TERRASSA SL

CONTRACTACIÓ

 

Instruccions de contractació

Perfil del contractant Patrimoni Municipal de Terrassa SL  (Es publiquen els contractes tramitats per procediment obert o negociat)

SUBVENCIONS

 

La societat Patrimoni Municipal de Terrassa SL no concedeix subvencions.

CONVENIS

 

En cas que la societat subscrigués algun Conveni de col·laboració es publicaria en aquest apartat.

Data actualització: desembre de 2018

Actualització trimestral

Font: Patrimoni Municipal de Terrassa SL