CONTRACTACIÓ, CONVENIS I SUBVENCIONS PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA SL

CONTRACTACIÓ

 

Instruccions de contractació

Procediments de contractació

Perfil del contractant Parc Audiovisual de Catalunya SL   (Es publiquen els contractes tramitats per procediment obert o negociat)

SUBVENCIONS

 

La societat Parc Audiovisual de Catalunya SL no concedeix subvencions

Data actualització: octubre de 2018

Propera actualització: gener de 2019

Font: Parc Audiovisual de Catalunya SL