CONTRACTACIÓ, CONVENIS I SUBVENCIONS EGARVIA SA

CONTRACTACIÓ

 

Instruccions de contractació

Perfil del contractant Egarvia SA  (Es publiquen els contractes tramitats per procediment obert o negociat)

SUBVENCIONS

 

La Societat Municipal Egarvia SA no concedeix subvencions

CONVENIS

 

En cas que la societat subscrigui algun conveni de col·laboració es publicarà en aquest apartat.

Data actualització: juny de 2019

Actualització trimestral

Font: Egarvia SA