CONTRACTACIÓ

                                                                                                            CONTRACTACIÓ

 

SUBVENCIONS MUNICIPALS
Informació sobre les convocatòries, bases, terminis de sol·licitud, accés al tràmit i atorgament 
CONVENIS DE COL·LABORACIÓ
Convenis de col·laboració
Convenis urbanístics 
Convenis subscrits amb la Generalitat de Catalunya en matèria de despesa social  2017   2016