CONSELL D’ADMINISTRACIÓ TAIGUA, AIGUA MUNICIPAL DE TERRASSA

CONSELLERS 

 

 VOCAL TITULAR  
PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL  
RETRIBUCIÓ 
     Presidenta Lluïsa Melgares Aguirre

Sense retribució econòmica
     Vicepresident Marc Armengol i Puig

Sense retribució econòmica
     Vocal Carles Caballero i Peña

Sense retribució econòmica
    Vocal Miquel Sàmper Rodríguez

Sense retribució econòmica
    Vocal Núria Marín García

Sense retribució econòmica
    Vocal Javier González Delgado

Sense retribució econòmica
    Vocal Cristina Escudé Blasi

Sense retribució econòmica
    Vocal Isidre Colás Castilla

Sense retribució econòmica
Secretària del Consell : Dolors Mazas i Vidal
Nomenament membres Consell d'Administració       
Articles estatutaris referits al Consell d'Administració        

 

Data actualització: octubre de 2019

Actualització trimestral

Font: Secretaria Corporativa de Societats