CONSELL D’ADMINISTRACIÓ TAIGUA, AIGUA MUNICIPAL DE TERRASSA

CONSELLERS

CÀRREC
NOM
PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL 
RETRIBUCIÓ 
President Sr. Marc Armengol i Puig

favicon

Sense retribució econòmica
Vicepresident Sr. Xavier Matilla Ayala 

favicon

Sense retribució econòmica
Membre del Consell Sr. Miquel Sàmper Rodríguez

favicon

 Sense retribució econòmica
Membre del Consell Sr. Carles Caballero Peña

favicon

 Sense retribució econòmica
Membre del Consell Sr. Joan Gaya Fuertes

favicon

 Sense retribució econòmica
Membre del Consell Sr. Marc Cadevall Artigues

favicon

 Sense retribució econòmica
Membre del Consell Sr. María Dolores Megías Jiménez

favicon

 Sense retribució econòmica

Secretària del Consell: Sra. Dolors Mazas i Vidal

Nomenament membres Consell d'Administració   favicon

Articles estatutaris referits al Consell d'Administració   favicon

Data actualització: abril de 2019

Actualització trimestral

Font: Secretaria Corporativa de Societats