CONSELL D’ADMINISTRACIÓ SOC MUN DE COMUNICACIÓ DE TERRASSA SA

CONSELLERS

CÀRREC
NOM
PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL 
RETRIBUCIÓ 
President Adrián Sánchez Morales

favicon

Sense retribució econòmica
Consellera delegada Sra. Helena Alcaráz Torruella

favicon

Sense retribució econòmica
Vocal Sr. Amadeu Aguado i Moreno

favicon

Sense retribució econòmica
Vocal Sr. Daniel Nart Juanes

favicon

Sense retribució econòmica
Vocal Sr. Oscar Monterde Mateo

favicon

Sense retribució econòmica
Vocal Sr. Juan Escobar Mullor

favicon

Sense retribució econòmica
Vocal Sr. Josep Forn i Cadafalch

favicon

Sense retribució econòmica
Vocal Sr. Javier García Romero

favicon

Sense retribució econòmica
Vocal Sr. Jordi Rueda Muñoz

favicon

Sense retribució econòmica
  • Secretari del Consell: Sr. Isidre Colas Castilla
  • Vicesecretària del Consell: Sra. Dolors Mazas Vidal
  • Nomenament membres Consell d'Administració    favicon
  • Articles estatutaris referits al Consell d'Administració   favicon

Data actualització: gener de 2019

Actualització trimestral

Font: Secretaria Corporativa de Societats