CONSELL D’ADMINISTRACIÓ FOMENT DE TERRASSA SA

CONSELLERS

CÀRREC
NOM
PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL 
RETRIBUCIÓ 
President Sr. Manuel Giménez Guárdia

favicon

Sense retribució econòmica
Vicepresident Sr. Amadeu Aguado i Moreno

favicon

Sense retribució econòmica
Conseller Delegat Sr. Josep Manel Rodríguez Rodríguez

favicon

Sense retribució econòmica
Vocal Sr. Miquel Sàmper Rodríguez

favicon

Sense retribució econòmica
Vocal Sr. Emiliano Martínez Navarro

favicon

Sense retribució econòmica
Vocal Sr. Francesc Poch Ros

favicon

 Sense retribució econòmica
  • Secretària del Consell: Sra. Dolors Mazas i Vidal
  • Vicesecretari del Consell: Sr. Isidre Colas Castilla
  • Nomenament membres Consell d'Administració    favicon
  • Articles estatutaris referits al Consell d'Administració   favicon

Data actualització: gener de 2019

Actualització trimestral

Font: Secretaria Corporativa de Societats