CONSELL D’ADMINISTRACIÓ EGARVIA SA

CONSELLERS 

 

CÀRREC 
 NOM 
PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL  
RETRIBUCIÓ 
President Sr. Marc Armengol Puig

Sense retribució econòmica
Conseller delegat Sr. Marc Cadevall Artigues

Sense retribució econòmica
Vocal Sr. Joan Baltà Torredemer

Sense retribució econòmica
SECRETÀRIA DEL CONSELL:  Sra. Dolors Mazas i Vidal
VICESECRETARI DEL CONSELL:  Sr. Isidre Colas Castilla
Nomenament membres Consell d'Administració     
Articles estatutaris referits al Consell d'Administració      

Data actualització: juny de 2019

Actualització trimestral

Font: Secretaria Corporativa de Societats