CONSELL ADMINISTRACIÓ PATRIMONI MUNICIPAL DE TERRASSA SL

 

CONSELLERS

 
CÀRREC
 
NOM
 
PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL 
 
RETRIBUCIÓ 
President Sr. Alfredo Fernando Vega López

favicon

Sense retribució econòmica
Conseller Delegat Sr. Pere Montaña Josa

favicon

Sense retribució econòmica
Vocal Sr. Josep Serra i Marimon

favicon

 Sense retribució econòmica

Secretària del Consell: Sra. Dolors Mazas i Vidal

Vicesecretari del Consell: Sr. Isidre Colas Castilla

 

Nomenament membres Consell d'Administració    favicon

Articles estatutaris referits al Consell d'Administració   favicon

Data actualització: gener de 2019

Actualització trimestral

Font: Secretaria Corporativa de Societats