CONSELL ADMINISTRACIÓ HABITATGE DE TERRASSA SA

CONSELLERS 

 

CÀRREC 
 NOM 
PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL  
RETRIBUCIÓ 
Presidenta Eva Candela López

Sense retribució econòmica
Vicepresident Marc Armengol i Puig

Sense retribució econòmica
Consellera delegada Montserrat Martínez Soler

Sense retribució econòmica
Vocal Xavier Matilla Ayala

Sense retribució econòmica
Vocal Carles Caballero i Peña

Sense retribució econòmica
SECRETÀRIA DEL CONSELL:  Dolors Mazas i Vidal
VICESECRETARI DEL CONSELL:  Isidre Colas Castilla
Nomenament membres Consell d'Administració     
Articles estatutaris referits al Consell d'Administració      

 

Data actualització: juliol de 2019

Actualització trimestral

Font: Secretaria Corporativa de Societats