CONSELL ADMINISTRACIÓ HABITATGE DE TERRASSA SA

CONSELLERS

 
CÀRREC
 
NOM
 
PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL 
 
RETRIBUCIÓ 
Presidenta Eva Candela López

favicon

Sense retribució econòmica
Vicepresident Marc Armengol i Puig

favicon

Sense retribució econòmica
Consellera Delegada Montserrat Martínez Soler

favicon

Sense retribució econòmica
Vocal Xavier Matilla Ayala

favicon

Sense retribució econòmica
Vocal Carles Caballero i Peña

favicon

Sense retribució econòmica 
  • Secretària del Consell: Sra. Dolors Mazas i Vidal
  • Vicesecretari del Consell: Sr. Isidre Colas Castilla
  • Nomenament membres Consell d'Administració    favicon
  • Articles estatutaris referits al Consell d'Administració   favicon

Data actualització: gener de 2019

Actualització trimestral

Font: Secretaria Corporativa de Societats