CONSELL ADMINISTRACIÓ HABITATGE DE TERRASSA SA

CONSELLERS 

 

CÀRREC 
 NOM 
PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL  
RETRIBUCIÓ 
Presidenta Lluïsa Melgares Aguirre

Sense retribució econòmica
Vicepresident Carles Caballero i Peña

Sense retribució econòmica
Consellera delegada Emilia Andreu Almécija

Sense retribució econòmica
Vocal Noel Duque Alarcón

Sense retribució econòmica
Vocal Eva Candela López

Sense retribució econòmica
Vocal Miquel Sàmper Rodríguez

Sense retribució econòmica
Vocal Isidro Colás Castilla

Sense retribució econòmica
SECRETÀRIA DEL CONSELL:  Dolors Mazas i Vidal
VICESECRETÀRIA DEL CONSELL:  Núria Lavado Fernández
Articles estatutaris referits al Consell d'Administració      

 

Data actualització: juliol de 2020

Actualització trimestral

Font: Secretaria Corporativa de Societats