COMERÇ, CONSUM I TURISME

 

 

A.  SERVEI DE COMERÇ

 

El Servei de Comerç té com a objectiu central la promoció econòmica de Terrassa, mitjançant l'estimul del comerç i el consum interior.

S'encarrega de la dinamització i foment del comerç com a articulador de qualitat de vida a la ciutat, de la gestió de mercats i mercadals municipals, de l'organització de fires,  campanyes de promoció i de facilitar informació personalitzada del comerç local.

MÉS INFORMACIÓ   
CARTA DE SERVEIS

 

 

B.  SERVEI DE CONSUM

 

Amb la missió de garantir els drets de les persones com a consumidores de béns i productes i usuàries de serveis, des del Servei de Consum s'ofereix: informació sobre els drets i deures com a persones consumidores; sobre la seguretat i riscos dels diferents productes i serveis que es troben en el mercat;  assessorament tècnic-jurídic a les consultes relacionades amb el consum i ajuda a l'exercici dels drets i deures de les persones consumidores, responent les consultes, facilitant la gestió de les reclamacions a través dels canals de resolució de conflictes (la mediació i l’arbitratge de consum).

MÉS INFORMACIÓ   
CARTA DE SERVEIS

 

 

C.  SERVEI DE TURISME

 

El Servei de Turisme desenvolupa i gestiona els serveis turístics municipals, portant a terme la dinamització, difusió i promoció dels mateixos, amb la missió d'ampliar i millorar l’oferta turística de Terrassa i la seva promoció i difusió, per tal de millorar el seu posicionament com a destí turístic en els àmbits estratègics fixats pel Pla de Desenvolupament Turístic.

MÉS INFORMACIÓ   
CARTA DE SERVEIS