Oficina d'Atenció al Públic Àrea Territori i Sostenibilitat
   
Centre d'Atenció a Animals Domèstics (CAAD)
   
Parc de Vallparadís
   
Protecció Civil i Prevenció d'Incendis
   
Autobusos Urbans
   
Foment de l'ús de la Bicicleta
   
Accessibilitat a l'Espai Públic
   
Llicències i Protecció de la Legalitat
   
Actes i Ocupació de la Via Pública
   
Policia Municipal
   
Neteja i Gestió de Residus
   
Obres i Manteniment de l'Espai Públic
   
Servei d'Aparcaments _ EGARVIA