CARTA DE SERVEIS
SEGUIMENT COMPROMISOS Abril - Desembre 2018 (*)
SEGUIMENT COMPROMISOS 2019
  Oficina d'Atenció al Públic Àrea Territori i Sostenibilitat
Centre d'Atenció a Animals Domèstics (CAAD)
Parc de Vallparadís
Protecció Civil i Prevenció d'Incendis
Autobusos Urbans
Foment de l'ús de la Bicicleta
Accessibilitat a l'Espai Públic
Llicències i Protecció de la Legalitat
Actes i Ocupació de la Via Pública
Policia Municipal
Neteja i Gestió de Residus
Obres i Manteniment de l'Espai Públic
Servei d'Aparcaments _ EGARVIA
(*) El seguiment correspon només a les Cartes de Servei aprovades l'any 2017